V důsledku stále se zvětšující orientace na mezinárodní působení naší společnosti jsme se rozhodli upravit naši prezentaci na internetu i jméno firmy.

Výsledek se odráží v těchto stránkách a v názvu  SH SulphTec. SH SulphTec je kompetentním řešitelem Vašich problémů ve všech otázkách odsiřování bioplynu, plynu z ČOV a skládkového plynu, stejně jako odpadního vzduchu v průmyslu i zemědělství.