Popis


Zařízení SH S-KAT je tvořeno válcovitou nádobou z PE (ᴓ1200 mm) s minerální náplní. Minerální náplň má velmi velký vnitřní i vnější povrch pro osídlení bakteriemi, které přetvářejí H2S na síran. Tento síran je poté odváděn přes sifon společně s procesní vodou.

Zvláštností SH S-KATu jsou extrémně nízké provozní náklady pod 50,00 EUR za rok, a jeho snadná integrace do stávajících BPS. Další velkou výhodou je, že není bioplyn před odsířením nutné sušit.

Vysoušení plynu před KGJ tak lze řešit úsporněji a ušetřit za náklady související s kapacitou svazkového výměníku a klimatizační jednotky. Zařízení SH S-KAT se také používá např. k minimalizaci nákladů na aktivní uhlí nebo namísto železitých solí.

Výhody

· jednoduchá integrace
· zanedbatelné provozní náklady pod 50,-EUR za rok za 1 S-KAT
· není zapotřebí plyn před odsířením vysoušet
· údržba se provádí 1 - 2 krát za rok
· při paralelním provozu lze zvládat i vyšší průtoky plynu
· malé nároky na prostor
· bez aktivního uhlí
· není nutné dávkovat do fermentoru železité preparáty


Použití

S-KAT je vhodný pro stanice s menším průtokem plynu. Při vyšších průtocích lze paralelně provozovat více SH S-KATů.
· bioplynové stanice (nové i stávající)
· zařízení na skládkový plyn
· čističky odpadních vod
· zpracovny odpadů


Konstrukce

· válcovitá konstrukce


Materiál

· PE


ReferencePříklady (snížení H2S na <10 ppm):


Průtok plynu

250 m³/h
125 m³/h
50 m³/h
500 m³/h
500 m³/h
180 m³/h

Obsah H2S

200 ppm
400 ppm
800 ppm
200 ppm
400 ppm
1.500 ppm

Množina

1 S-KAT
1 S-KAT
1 S-KAT
2 S-KAT
3 S-KAT
4 S-KAT

nabídkový formulář

STÁHNOUT