Popis


Bioreaktor s vlhčeným ložem SulphPur® od výrobce SH SULPHTEC Vám nabízí výhodu extrémně nízké spotřeby vody a energie. Obzvláště se SulphPur® díky velmi malé potřebě přidaného kyslíku (O2), 

která se pohybuje v rozmezí 0,3-0,5%, doporučuje k zařízením na výrobu biometanu. Na výstupu ze zařízení SulphPur® se tak dosahuje menšího množství kyslíku v plynu než 0,3%.

Přesto, že v zařízení SH SulphPur® dochází k přeměně sirovodíku (H2S) z 80 % na elementární síru, je u tohoto typu zařízení jakákoliv blokace vyloučena.

Výhody

· Nízká spotřeba vody a energie
· Potřeba jen malého množství kyslíku
· Velmi malé nároky na údržbu při provozu
· Produkce elementární síry (S)
· Blokace je technicky vyloučena


Použití

Velmi rychle se investice do odsiřovacího zařízení SulphPur® vrátí tam, kde jsou vysoké náklady na likvidaci odpadních vod.

Zařízení SulphPur® je vhodné pro:
· Bioplynové stanice (nové i stávající)
· Zařízení na skládkový plyn
· Komunální i průmyslové ČOV
· Papírny
· Zpracovny odpadů


Konstrukce

· Standardní SulphPur®
· Dvojitý SulphPur®
· individuální uspořádání technické místnosti
· individuální uspořádání vstupu i výstupu plynu
· individuální úpravy podle podmínek na místě výstavby


Materiál

· PP nebo PE

Reference


Země

Německo
Německo
Anglie
Filipíny
Itálie
Bělorusko
USA
Thajsko
Belgie
Saudská Arábie
Polsko

Typ zařízení

Zpracovna odpadů
ČOV
Palírna
Zemědělská BPS
Zemědělská BPS
Zemědělská BPS
Palírna
ČOV
Zpracovna odpadů
Zpracovna odpadů
Zemědělská BPS

Substráty

Potraviny
Plyn z ČOV
Zbytky z pálení
Odpady z ananasu
Kukuřice, kejda
Kejda, kuřince a další
Vinné zbytky
Plyn z ČOV
Škrob
Potraviny
Vepřová kejda, kukuřice

Průtok plynu

500 m³/h
200 m³/h
6.600 m³/h
2.180 m³/h
550 m³/h
200 m³/h
800 m³/h
375 m³/h
790 m³/h
500 m³/h
1.100 m³/h

Zatížení H2

1.500 ppm
4.000 ppm
911 ppm
2.550 ppm
3.000 ppm
10.500 ppm
4.000 ppm
2.000 ppm
3.500 ppm
3.000 ppm
3.000 ppm

nabídkový formulář

STÁHNOUT