Škody na bioplynových stanicích, způsobené interním odsiřováním

Mnoho odborníků v současnosti doporučuje od biologického odsiřování ve fermentoru zcela upustit. Důvodem jsou enormní škody na střešních konstrukcích, které mohou vést až k jejich celkovému zhroucení, a konečně i na míchadlech, samotných nádržích apod.

S odsiřovacím zařízením od SH SulphTec jste na straně jistoty a bezpečí.

Důležité informace naleznete zde:
Text Dipl.-Ing. Detlef Krause – Consulting engineer for wood- and humidity damages