Plošný biofiltrSH A-CLEAN

Za pomoci mikroorganismů odbourávají plošné filtry SH škodliviny z odpadního vzduchu.

K Produktu

Chemická pračkaSH C-Wash

Odpadní vzduch s vysokými koncentracemi čpavku (NH3), sirovodíku (H2S) nebo jiných škodlivin je třeba ošetřit ještě předtím, než je přiveden do
plošných nebo kontejnerových filtrů.

K Produktu