Popis


Biologické odsíření pomocí klasických bioreaktorů se skrápěným ložem je mnohaletou praxí osvědčená metoda, jak z bioplynu, plynu z ČOV a skládkového plynu odstranit vysoký až velmi vysoký obsah H2S (sirovodíku).

Problémem mnoha biologických odsiřovacích zařízení je zablokování tělísek náplně reaktoru, která je pak nutno pracně vyjmout a vyměnit za nová.

Série „Classic“ výrobce SH SULPHTEC se v důležitých systémových bodech liší od konkurenčních zařízení, takže je blokace technicky téměř nemožná.

Výhody

· Stabilně pracující spolehlivé odsiřování
· Provoz zařízení s minimálními nároky na údržbu
· Nedochází k blokaci tělísek náplně
· Snížení obsahu H2S o > 98%.


Použití

Zařízení Classic je vhodné pro:
· Bioplynové stanice (nové i stávající)
· Zařízení na spalování skládkového plynu
· Komunální i průmyslové ČOV
· Papírny
· Zpracovny odpadů


Konstrukce

· Classic Standard (válcovitá konstrukce)
· Classic Plane (plošná konstrukce)
· individuální uspořádání technické místnosti
· individuální uspořádání přípojek na vstup a výstup plynu


Materiál

· PP nebo PE

ReferenceReference


Země

D
D
D
D
GB
D
D
D
UA
UA

Výroba

Zemědělská BPS
Zemědělská BPS
Zemědělská BPS
Zemědělská BPS
Zemědělská BPS
Zemědělská BPS
Palírna
Zpracovna odpadů
Zemědělská BPS
Zemědělská BPS

Substráty

Kukuřice
Kukuřice, Kejda
Navaro
Kejda, Tuky
Rostlinné zbytky
Navaro
Palírenské zbytky
Potraviny
Kukuřice, Kejda
HTK, Kejda, Kukuřice

Průtok plynu

400 m³/h
1.500 m³/h
650 m³/h
400 m³/h
750 m³/h
300 m³/h
500 m³/h
1.600 m³/h
785 m³/h
500 m³/h

Zatížení H2S

1.450 ppm
3.000 ppm
3.000 ppm
3.500 ppm
400 ppm
1.000 ppm
2.500 ppm
2.500 ppm
2.500 ppm
2.500 ppm

nabídkový formulář

STÁHNOUT