Popis


Za pomoci mikroorganismů odbourávají plošné filtry SH škodliviny z odpadního vzduchu. Pořizovacími i provozními náklady jsou přitom plošné filtry nanejvýš úsporné. Také nároky na údržbu jsou zde minimální.

Funkční princip: Mikroorganismy v biofiltru žijí na materiálu, kterým je biofiltr tvořen. Vzduch znečišťující látky obsažené v odváděných plynech se vstřebávají do povrchu materiálu biofiltru a zpřístupňují se tak mikroorganismům.

Následně dochází k biologické oxidaci škodlivin, kdy mikroorganismy škodliviny obsažené ve vzduchu využívají jako zdroje živin a energie při tvorbě vlastní biomasy. V biofiltru SH A-CLEAN dochází k uskutečnění přirozeného procesu biologického čištění vzduchu optimálním způsobem.

Výhody

· eliminace pachové zátěže
· efektivní čištění vzduchu od organických rozpouštědel (např. formaldehydu)
· úsporný systém zvláště v porovnání s termickými čističkami odpadního vzduchu (úspora více než 80% nákladů na provozní prostředky)
· plánování, montáž, servis – vše z první ruky


Použití

Optimalizace stávajících i nových zařízení
· průmysl
· kafilérie
· zpracovny masa
· výrobny kávy
· zemědělství – např. výkrmny
· odpadové hospodářství
· atd.


Typy konstrukcí

· otevřená nebo zakrytá konstrukce
· kontejnerový filtr
· možnost individuálních úprav podle místních podmínek


Materiál

· PP nebo PE

Referencenabídkový formulář

STÁHNOUT