Bioreaktor se skrápěným ložemSH-Classic

Osvědčená metoda, jak téměř zcela eliminovat i extrémně vysoké obsahy H2S.

K Produktu

Bioreaktor s vlhčeným ložemSH SulphPur®

Obzvláště vhodné řešení pro zařízení na biometan - potřebuje jen malé množství O². Extrémně nízká spotřeba vody a energie.

K Produktu

Biologické odsiřovací minikolonySH S-KAT

Zařízení SH S-KAT je tvořeno válcovitou nádobou z PE s minerální náplní. Minerální náplň má velmi velký vnitřní i vnější povrch pro osídlení bakteriemi, které přetvářejí H2S na síran.

K Produktu