Zařízení Classic (Bioreaktor se skrápěným ložem):
Nikdy. Zařízení SH SULPHTEC se nezanesou. U typu zařízení CLASSIC je v sériové výbavě reaktoru zahrnut i plně automatický a stále pracující systém čištění. Navíc jsme odstranili problém s permanentním opětovným skrápěním tělísek náplně elementární sírou, obsaženou v suspenzi. Je tak zaručena téměř 100% provozní doba 364 dnů v roce (1 den je zapotřebí na provedení roční údržby).

Zařízení SulphPur® (Bioreaktor s vlhčeným ložem):
Nikdy. U zařízení typu SulphPur® je zanesení technicky vyloučeno, protože náplň zařízení SulphPur® není tvořena běžnými tělísky. Elementární síra padá přímo do jímky na dně reaktoru, odkud je odčerpávána.

Zařízení Classic:
To závisí na obsahu H2S v plynu. Zhruba jednou za čtyři až pět let. Proplach trvá jeden den.

Zařízení SulphPur®:
Nikdy, respektive jen při extrémním zatížení H2S. Doporučujeme ovšem provádět jednou za rok údržbu, při které by Vám náš školený servisní technik mohl poskytnout odhad, zda by nebylo vhodné zařízení pročistit.

Zařízení Classic:
Jedna údržba za rok stačí. Údržba zabere jeden pracovní den.

Zařízení SulphPur®:
Jednoduchý SulphPur: Jedna údržba za rok. Údržba zabere jeden pracovní den. Dvojitý SulphPur: Jedna údržba za rok. Údržba zabere dva pracovní dny.

Ano, SH SULPHTEC zaručuje, že se zařízení při dodržení parametrů, na něž bylo dimenzováno, nezablokuje. Pokud by přesto mělo k blokaci zařízení dojít, pak jej zdarma vyčistíme a v případě potřeby zdarma dodáme i nová tělíska náplně.

(Potřebný kyslík se do bioplynu přivádí v odsiřovacím zařízení SH Sulphtec)

Zařízení Classic:
min. 2% kyslíku v závislosti na obsahu H2S.
S 2% O2 produkuje každý reaktor se skrápěným ložem cca 80% síranu a cca 20 % elementární síry.  Čím nižší je obsah kyslíku v bioplynu, tím více elementární síry vzniká.
Při 0,5% obsahu kyslíku v plynu je poměr mezi síranem a elementární sírou přesně obrácený. Zařízení pak produkuje již jenom cca 20 % síranu a cca 80% elementární síry. Bioreaktor se skrápěným ložem by se za těchto podmínek zablokoval.

Zařízení SulphPur®:
0,3-0,5% kyslíku v závislosti na obsahu H2S.
Protože se zařízení SulphPur technicky nemůže zablokovat, je zde úplně jedno, kolik elementární síry se vytvoří.
Nízké nároky na kyslík mají navíc při úpravě plynu na biometan tu výhodu, že se obsah kyslíku v čistém plynu po odsíření pohybuje jen okolo cca 0,1-0,3%.

U obou typů zařízení, Classic i SulphPur®, se sériově používají řídící jednotky výrobců Siemens nebo WAGO. Standardem je u těchto zařízení obsluha přes dotykový displej. Na přání (podle velikosti displeje) mohou být jednotlivé součásti zařízení řízeny i za pomoci grafického zobrazení (vizualizace).

Zařízení SH SULPHTEC nemají žádné nároky na další personál, protože veškeré procesy probíhají plně automaticky. Doporučujeme pouze příležitostné vizuální kontroly.
Nádrže na zásobu živin se dimenzují individuálně, a sice na až tříměsíční kapacitu.

Zařízení Classic:
Již tři až čtyři dny po uvedení do provozu je zařízení Classic schopno dosahovat až 100% potřebného odsiřovacího výkonu.
U bioplynových stanic se zvýšeným obsahem NH3 v bioplynu může fáze najíždění do plného výkonu trvat, v závislosti na venkovní teplotě, o 1-2 dny déle.

Zařízení SulphPur®:
Zařízení SulphPur® dosahuje maximálního odsiřovacího výkonu po třech až čtyřech dnech.

Oba typy zařízení, jak Classic tak také SulphPur®, lze konstruovat individuálně. Stavební výšky a průměry se upravují podle lokálních podmínek. Vstup a výstup plynu lze orientovat podle podmínek na staveništi, aby tak byla zajištěna co možná nejoptimálnější a cenově nejvýhodnější pokládka potrubí.

Omezení stavební výšky lze případně obejít použitím zařízení Classic CUBE. (viz: https://sulphtec.com/letzte-installierte-anlagen/)

Zařízení SulphPur® má až o 95% nižší nároky na vodu oproti srovnatelnému bioreaktoru se skrápěným ložem.
To s sebou nese výhodu výrazně sníženého množství odpadní vody.

Nadřazenému řízení celé stanice lze předávat všechny potřebné nebo požadované signály. Je možnost výběru mezi typy přenosu přes Profibus, Profinet, případně i jiné podle zvláštních požadavků zákazníka.

Výhody odsiřovacího zařízení SH SULPHTEC:

Classic:

  • Velice spolehlivé odbourávání vysokých až velmi vysokých hodnot H2S .
  • Nepřetržitý provoz zařízení díky plně automatickému a stále pracujícímu systému čištění tělísek náplně. (Nedochází tak k ucpávání reaktoru elementární sírou)
  • Za rok je nutné provést pouze jednu údržbu. 364 dnů v roce je zařízení v chodu.
  • 5-letá záruka, že nedojde k blokaci zařízení (za dodržení parametrů, na něž bylo zařízení dimenzováno)

SulphPur®:

  • Velice spolehlivé odbourávání vysokých až velmi vysokých hodnot H2S .
  • Je zapotřebí pouze 0,3-0,5% kyslíku. (To je důležité u zařízení na biometan)
  • Až o 90% nižší spotřeba vody oproti bioreaktoru se skrápěným ložem. Výrazná výhoda tam, kde je likvidace odpadních vod spojena s vysokými náklady.
  • Doživotní záruka, že nedojde k blokaci zařízení.