IMPRESSUM


SH SULPHTEC GmbH
Gewerbering 3
D – 14656 Brieselang / OT Zeestow

Telefon +49 (0) 3321 . 74420 – 0
E-Mail info@sulphtec.com

Společnost je zastoupena:

Jednatelem p. Marcusem Jahnem

Zápis do rejstříku:

Společnost zapsána v obchodním rejstříku.
Rejstříkový soud: Potsdam
Registrační číslo: HRB 22496 P

ID k dani z obratu: 

Daňové identifikační číslo podle §27a zákona o dani z obratu:
DE265507213

Informace o urovnávání sporů v EU

Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů zřídila Evropská Unie online platformu (“platforma ODR”), na kterou se můžete obrátit. Platformu naleznete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Naše e-mailová adresa zní:
info@sulphtec.com

Disclaimer – právní informace


§ 1 Varovné upozornění k obsahu

Bezplatný a volně přístupný obsah této internetové stránky byl vytvořen s největší možnou pečlivostí. Nabízející však na této internetové stránce nepřebírá jakoukoliv záruku za správnost a aktuálnost zdarma poskytnutých a volně přístupných novinových doporučení a zpráv. Jménem označené příspěvky vyjadřují mínění daného autora a ne vždy se shodují s míněním nabízejícího. Samotným zobrazením bezplatných a volně přístupných obsahů nevznikne žádný smluvní vztah mezi uživatelem a nabízejícím, nakolik schází vůle nabízejícího k právnímu závazku.

§ 2 Externí odkazy

Tato internetová stránka obsahuje odkazy k internetovým stránkám třetích osob („externí odkazy“). Za tyto internetové stránky ručí jejich současný provozovatel. Nabízející při prvotním zřizování externího odkazu provedl kontrolu cizích obsahů, zda jimi nejsou porušována nějaká práva. V té době nebylo žádné porušování práv patrné. Nabízející nemá žádný vliv na současnou či budoucí formu nebo obsah odkazovaných stránek. Vytvoření externího odkazu neznamená, že by si nabízející přivlastňoval obsahy stránek, na něž odkazuje. Stálou kontrolu externího odkazu nelze po nabízejícím bez konkrétních upozornění na porušování práv požadovat. Při zjištěném porušování práv však budou takové externí odkazy bezprostředně smazány.

§ 3 Autorské právo a práva s ním související

Obsahy zveřejněné na této internetové stránce podléhají německému autorskému právu a právům s ním souvisejícím. Pro jakékoliv využití, které není dle německého autorského práva a práv s ním souvisejících povoleno, je nutný předchozí písemný souhlas nabízejícího nebo současného vlastníka práv. To platí obzvláště pro rozmnožování, provádění změn, pořizování překladů, ukládání dat, práce s těmito obsahy resp. jejich reprodukce v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsahy a práva třetích osob jsou přitom jako takové vyznačeny. Nepovolené rozmnožování nebo reprodukce jednotlivých obsahů či kompletních stránek není dovoleno a je trestné. Povolené je pouze vytváření kopií a stahování souborů pro osobní, soukromé a nekomerční účely.

Zobrazení této internetové stránky na cizích snímcích je přípustné pouze s písemným souhlasem.

§ 4 Zvláštní uživatelské podmínky

Pokud se zvláštní podmínky jednotlivých využití této internetové stránky odlišují od výše uvedených paragrafů, je na to na příslušném místě výslovně upozorněno. V takovém případě platí v daném jednotlivém případě zvláštní podmínky využití.

Zdroj: Experten-Branchenbuch