Prohlášení o ochraně údajů:


Ochrana údajů

V následujícím textu bychom Vás chtěli informovat o našem Prohlášení o ochraně údajů. Naleznete zde informace o shromažďování a využívání osobních údajů během používání naší internetové stránky. Řídíme se přitom zákonem o ochraně údajů platným pro Německo. Toto prohlášení si můžete na naší internetové stránce kdykoliv zobrazit.

Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat po internetu (např. během komunikace přes e-mail) může vykazovat mezery v zabezpečení a nemůže být plně ochráněn před přístupem třetích osob.

Používání kontaktních údajů uvedených na stránce Impresum pro účely podnikatelské reklamy je výslovně nežádoucí, pokud k tomu nebyl z naší strany předem poskytnut písemný souhlas nebo neexistuje-li již nějaký obchodní vztah. Nabízející a všechny osoby na těchto stránkách uvedené tímto odmítají jakékoliv komerční využívání a předávání svých údajů.

 

Osobní údaje

Naši internetovou stránku můžete navštívit bez uvedení údajů vztahujících se k Vaší osobě. Pokud jsou někde na našich stránkách shromažďovány údaje vztahující se k nějaké osobě (jako jméno, adresa nebo e-mail), děje se tak pokud možno na dobrovolné bázi. Tyto údaje nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu poskytnuty třetím osobám. Jestliže mezi Vámi a námi má být založen, obsahově zformován nebo změněn smluvní vztah nebo pokud nám zašlete poptávku, shromažďujeme a používáme údaje vztahující se k Vaší osobě jen natolik, nakolik je to nutné k těmto účelům (stavové údaje). Shromažďujeme, zpracováváme a využíváme osobní údaje jen pokud je to nutné, abychom Vám umožnili využití internetové nabídky (uživatelské údaje). Veškeré osobní údaje budou uloženy pouze na tak dlouho, jak je to pro uvedený účel nezbytné (zpracování Vaší poptávky nebo uzavření smlouvy). Jsou přitom zohledňovány i uchovávací lhůty dané zákonem o daních nebo obchodním zákoníkem. Na základě nařízení příslušných úřadů smíme v jednotlivém případě poskytnout informaci o těchto údajích (stavové údaje), pokud je to nutné pro účely trestního stíhání, odvrácení nebezpečí, pro naplnění  zákonem stanovených úloh Úřadu pro ochranu ústavy nebo Úřadu pro vojenskou kontrašpionáž nebo k prosazení práv na duševní vlastnictví.

 

Právo na informace

Kdykoliv máte právo vyžádat si bezplatné a bezodkladné informace ohledně údajů shromážděných k Vaší osobě. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas s používáním Vašich uvedených osobních údajů s účinností v budoucnosti. Pro poskytnutí informace se prosím obraťte na nabízejícího, kontaktní údaje viz Impresum.

Zdroj: www.impressum-recht.de