JAK PRACUJEME


clean.
biogas.
solutions.

Společnost SH SULPHTEC GmbH je již 20 let číslem 1 ve výrobě biologických odsiřovacích zařízení.

Vedle klasického bioreaktoru se skrápěným ložem vyrábíme také námi vyvinuté a patentované systémy SulphPur® či naše miniodsiřovače S-KAT.

Všechny odsiřovací systémy vyráběné a vyvinuté společností SH SULPHTEC podléhají stálému dalšímu vývoji. Zvláštní důraz přitom klademe na vysoký odsiřovací výkon, nízké provozní náklady a dlouhou životnost našich systémů. Navíc se při stálém vývoji našich systémů necháváme inspirovat i zkušenostmi našich zákazníků, ať již se jedná o projektanty, stavitele nebo provozovatele.

KDE PRACUJEME


Společnost SH SULPHTEC není specialistou pouze v oblasti odstraňování sirovodíku z bioplynu. Dlouholetou zkušeností se můžeme vykázat i v oblasti čištění odpadního vzduchu v průmyslu i zemědělství.

S našimi 300 realizovanými zařízeními, od Filipín přes Ukrajinu až po Kalifornii a Brazílii, jsme dosáhli celosvětové působnosti.

Plánování, projekce a výroba zařízení se odehrává v našem sídle v Nauenu (Braniborsko) u Berlína. K dispozici přitom máme tým kvalifikovaných spolupracovníků.

Abychom vyhověli našim vysokým nárokům na kvalitu našich zařízení, rozvíjejí si naši pracovníci každý rok cíleně své vzdělání na vzdělávacích kurzech, školeních a zkouškách a naše výrobní metody se přizpůsobují aktuálnímu stavu techniky.

Náš vlastní servis se celosvětově stará nejen o námi vyrobená zařízení, ale je volán i tehdy, pokud jde o optimalizaci zařízení jiných výrobců.

Se zařízením SH SULPHTEC si nekupujete takříkajíc „housku na krámě“, ale řešení přesně uzpůsobené Vašim potřebám.

NAŠE FILOZOFIE


Inovativní využívání zkušeností

Vašim požadavkům se bude věnovat skvěle vyškolený a certifikovaný odborný personál. Perfektní řešení problémů přesně podle Vašich potřeb.

SH SULPHTEC = nejvyšší kvalita výrobků = nejvyšší kvalita poradenství = maximální spolehlivost zařízení

Odsiřování


Odsiřování bioplynu a plynů z čističek odpadních vod a skládek

Individuální a hospodárná řešení odstraňování H2S z Vašeho zařízení i při extrémně vysokých koncentracích.

k produktu

Čištění


Čištění odpadního vzduchu

Plošné biofiltry a biologické pračky pro trvalé odlučování pachů a škodlivin ze vzduchu.

k produktu

Další produkty


Jemné odsíření a vysoušení plynu

Společně s naším obchodním partnerem, společností ennox biogas technology GmbH, Vám rádi poradíme i při výběru kvalitních systémů na jemné odsiřování a vysoušení plynu.

Kontaktní formulář

ZAJÍMÁTE SE ONAŠE PRODUKTY?

KE KONTAKTNÍMU FORMULÁŘI

TELEFONICKÝ KONTAKT+49 (0)3321 74420 - 0